Galerija

LOVAČKI SAVEZ ŽUPANIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE

Lovački savez Županije koprivničko-križevačke je krovna udruga svih lovaca u Koprivničko-križevačkoj županiji koja djeluje preko lovačkih društava/udruga, kako punopravnih tako i pridruženih, a u svom članstvu okuplja oko 1500 lovaca.

LSŽKK brine o zaštiti prirode, očuvanju, uzgoju i pravilnom lovu divljači, a u suradnji sa Hrvatskim lovačkim savezom provodi edukaciju za lovca, lovočuvara, ocjenjivača trofeja divljači, …