Savez je osnovan s ciljem očuvanja i promicanja sporta, lovnog streljaštva, lovne kinologije, lova i lovstva, lovačke kulture i običaja, lovačke etike te lovačke tradicije uz gospodarenje lovištima i divljači što obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova kako je to propisano Zakonom o lovstvu.

U ostvarivanju ciljeva i područja djelovanja Savez surađuje s nadležnim državnim tijelima i službama, sportskim udrugama, znanstvenim i drugim ustanovama, javnim i privatnim tvrtkama, raznim udrugama i savezima sukladno zakonima.

Savez djeluje na području sporta, lovstva, gospodarenja lovištem i divljači, uzgoju, zaštiti, lovu i korištenju divljači i njenih dijelova, sukladno Zakonu o lovstvu, u funkciji zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore uzimajući u obzir gospodarske, turističke i rekreativne funkcije.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, LSŽKK provodi sljedeće djelatnosti:

 1. Objedinjuje rad svih članica LSŽKK prema postojećim propisima
 2. Unapređuje lovni odgoj i izobrazbu te razvija lovnu etiku među članovima i pučanstvom.
 3. Predlaže HLS-u dopune i izmjene Zakona o lovstvu, zaštiti prirode i ostalih vezanih Zakona.
 4. Gospodarenje lovištem, uzgoj i zaštita divljači.
 5. Lov i korištenje divljači i njezinih dijelova u skladu s posebnim propisima i propisom  Lovno gospodarske osnove (u daljnjem tekstu LGO) i ostalim aktima kojima je regulirano lovstvo.
 6. Zaštita prirode i okoliša,
 7. U suradnji sa HLS-om osposobljavanje za predavače-ispitivače, kinoloških  i lovno streljačkih sudaca.
 8. Odgoj i izobrazba novih lovaca.
 9. Suradnja s turističkim i drugim tvrtkama na unapređenju lovnog turizma,
 10. Savez se može baviti lovnim turizmom, prodajom odstrela divljači i ostalih usluga u lovu.
 11. Organiziranje, razvijanje i unapređenje lovne kinologije i lovnog streljaštva.
 12. Objedinjuje rad svih ovlaštenika prava lova prema postojećim propisima.
 13. Organiziranje lovačkih ispita, ispita za lovočuvare, ispita za ocjenjivače lovačkih trofeja i osposobljavanje lovaca za prvi pregled mesa divljači.
 14. Organiziranje športskih streljačkih natjecanja i lovno kinoloških manifestacija.
 15. Izdavanje lovnih dozvola za strane lovce u ime HLS-a.
 16. Predlaganje članica i članova za odličja HLS-a.