Punopravne:

1. LU „Zec“ Kuzminec
2. LU „Lisica“ Đelekovec
3. LU „Fazan“ Drnje
4. LU „Fazan“ Peteranec
5. LU „Lisica“ Hlebine
6. LU „Srndać“ Koprivnica
7. LD „Vepar“ Veliki Poganac
8. LU „Srnjak“ Velika Mučna
9. LU „Bilogora“ Mala Mučna
10. LD „Kuna“ Koprivnica
11. LU Virje
12. LU „Hampovica“ Hampovica
13. LU „Jelen“ Đurđevac
14. LU „Zeko“ Kalinovac
15. LU „Jelen“ Podravske Sesvete
16. LU „Vepar“ Prugovac
17. LU „Srndać“ Kloštar Podravski
18. LU „Patka“ Novo Virje
19. LU Ferdinand lov
20. LU „Prepelica“ Đurđevac
21. LD „Srnjak“ Sveti Petar Čvrstec
22. LD „Košuta-Prigorje“ Gornja Rijeka
23. LU „Kuna“ Prigorje
24. LD „Trčka“ Apatovec
25. LU „Fazan“ Ferdinandovac
26. LU Lovac Molve
27. LU „Božica Dijana“ Kloštar Podravski
28. LU „Jelen“ Draganovec – Koprivnica
29. LD “Golub” Sveti Ivan Žabno
30. LD “Zec” Sveti Ivan Žabno
31. LD “Jelen” Marinovac
32. LD “Srna Čret” Gregurovec
33. LD “Kalnik” Sveti Petar Orehovec
34. LD “Golub” Veliki Potočec
35. LD “Vepar” Carevdar
36. LD “Fran Kesterčanek”

Pridružene

37. LD „Lještarka“ Mali Kalnik
38. LD „Šljuka“ Veliki Raven
39. LD „Zec“ Koprivnički Bregi
40. LU „Zec“ Gola-Gotalovo
41. LU „Vepar“ Rasinja
42. LU „Bilogora“ Šemovci
43. LD „Fazan“ Ruševac
44. KTC d.d.