Sukladno odluci Izvršnog odbora LSŽKK, organiziraju se sljedeće lovnokinološke manifestacije:

  1. ocjena oblika i IPO ptičara, goniča
  2. županijski lovnokinološki kup „Sveti Hubert“
  3. ostala natjecanja u radu pasa ptičara i goniča

Članovi LSŽKK (punopravni i pridruženi) su dužni ispuniti prijavnicu te prijavu izvršiti preko svoje matične udruge koja je dužna prijavnicu dostaviti LSŽKK u propisanom roku

Termini lovnokinoloških manifestacija će biti dostupni početkom godine na internet stranici