Ocjena eksterijera i IPO gonića
– dana 15.09.2018. u lovištu br. VI/107 Fajerovac, LU “Košuta” Prigorje sa početkom u 09:00 sati, u lovačkom domu.
– dana 07.10.2018. god. u lovištu br. VI/103 Ferdinandovac, LU “Fazan” Ferdinandovac sa početkom u 09:00 sati.

Ocjena eksterijera i IPO ptićara
– dana 16.09.2018. god. u lovištu br. VI/108 Sv. Petar Čvrstec, LU “Srnjak” sa početkom u 09:00 sati, u lovačkom domu.
– dana 13.10.2018. god. u lovištu br. VI/124 Đurđevac, LU “Jelen” Đurđevac

Županijski kup Sv. Hubert
– dana 22.09.2018. god. u lovištu broj VI/121 Molve LU “Fazan” sa početkom u 08:00 sati, u lovačkom domu.

Comments are disabled.